image
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa.
Search
 

Salon regels & Privacy verklaring

Salon regels

·   The Beauty Studio houdt vertrouwelijke informatie die tijdens de behandeling wordt gedeeld geheim

·   Roken, eten, huisdieren en kinderen zijn niet toegestaan in de salon.

·   Het is mogelijk om in overleg één persoon mee te nemen tijdens de behandeling. Deze persoon dient echter de hele behandeling in de salon te verblijven. Overleg hier van te voren mee met de behandelde specialist.

·   Tot 48 uur voor uw geplande behandeling kan u uw afspraak kosteloos annuleren of verzetten.

·    Indien u uw afspraak 24uur voor uw ingeplande behandeling annuleert / te laat komt, zijn wij genoodzaakt 100% van uw behandelkosten in rekening gebracht in verband met de gereserveerde tijd.

·    Zegt u uw afspraak af 24-48 uur voor uw geplande behandeling, dan wordt er 50% in rekening gebracht.

Alle bovenstaande genoemde punten zijn m.u.v. een geldige reden

Privacy verklaring

-

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die The Beauty Studio verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van The Beauty Studio, of om een andere reden persoonsgegevens aan The Beauty Studio verstrekt, gebruiken wij uw gegevens voor het maken van afspraken, voor de behandeling zelf en voor de betaling van uw behandeling. Wij gebruiken uw gegevens bij de uitvoering van de overeenkomst met u voor een behandeling

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schoonheidssalon The Beauty Studio, Doorzwin 5206 1788 SL Julianadorp, KVK 701770822. Welke gegevens verwerkt The Beauty Studio en voor welk doel

2.
1    De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s en video’s bij behandelingen
f) financiële gegevens

2.2  The Beauty Studio verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) Uw naam, adresgegevens en bankgegevens worden gebruikt. Voor de financiële afhandeling van behandelingen
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt bij de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s bij behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na kunnen worden geplaatst op Social Media (Facebook, Instagram, Snapchat) na toestemming van u. Deze foto’s worden altijd verwijderd als u daarom vraagt

​3.Bewaartermijnen

The Beauty Studio verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk tot 3 jaar na de laatste behandeling of langer als er een wettelijke bewaarplicht is voor de gegevens (belastingadministratie).

4.Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft The Beauty Studio passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt The Beauty Studio gebruik van diensten van serviceproviders, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

​5.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Bij The Beauty Studio kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. The Beauty Studio zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien u  bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met The Beauty Studio
5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop The Beauty Studio uw persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan The Beauty Studio via e-mail.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken